FINANCIËLE ZAKEN

- De basis voor jouw OR/Commissie -

Financiele positie de basis.jpeg

OR Training: Financiële zaken; de basis voor jouw OR/Commissie

Deze training is een unieke gelegenheid om financieel inzicht te vergroten en oorzaken en gevolgen van financiële beslissingen beter te begrijpen. Tijdens de training leren deelnemers hoe ze hun financiële positie kunnen analyseren en hoe meer wegwijs kunnen worden in financiële cijfers. Het is voor deze training niet nodig om een financiële achtergrond te hebben.

Ieder bedrijf heeft ermee te maken en in ieder besluit zit een deel financiën. Misschien denk je er niet gelijk aan, maar aan ieder advies-/instemmingsaanvraag zit een financieel onderdeel. Het is of een aanleiding of een gevolg van een voorgenomen besluit. Vaak zelfs beiden. Hoe beter je in staat bent je eigen cijfers te lezen, hoe makkelijker het is om goede keuzes te maken.

Deze training wordt opgevolgd door: OR Training: Financiële zaken voor gevorderden
Beantwoord zelf de vraag:

Gaat het goed met ons bedrijf?

WAT LEVERT HET JE OP

 • Je krijgt inzicht in de belangrijkste financiele basisbegrippen
 • Je weet hoe je naar je eigen financiele cijfers moet kijken
 • Je kunt vertellen hoe het financieel met je bedrijf gaat
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling

micheile-henderson-lZ_4nPFKcV8-unsplash.jpg

Voor wie is deze OR Training?

Deze training is ontworpen om deelnemers te helpen hun financiële situatie in kaart te brengen en deze te verbeteren. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in hun bedrijfsresultaten en kunnen ze financiële doelen op een efficiënte manier bereiken. In de praktijksituatie neem je afstand van argumenten als ‘het gaat goed met ons bedrijf’. Je neemt de touwtjes van je oordeel zelf in handen door meer financieel inzicht.

Deelnemers aan deze training hebben vooraf geen specifieke opleiding of financiële kennis nodig.

PROGRAMMA

1x Trainingsdag:

 • De financiële basis: structuur van een financieel jaar, verschil tussen begroting, jaarrekening, tussentijdse cijfers en wat kun je vinden in een (meer)jaarplan.
 • De financiële inhoud: werking van een balans en winst en verliesrekening, waar de verschillende documenten voor dienen en wat je hiermee kunt vanuit je OR lidmaatschap.
 • Gedurende de training werk je met eigen cijfers. De theorie koppelen we direct aan jouw specifieke situatie. Waar zit in jouw bedrijf ruimte en waar gaat het al heel goed?
 • De bevindingen vormen handvatten voor het gesprek met jullie bestuurder.

PRAKTISCH:

 • Deelnemers hebben geen (financiële) vooropleiding nodig
 • Deze training duurt 1 dag
 • De training kan uitgebreidt worden met andere trainingen en/of teamcoaching

Contact