DISC METHODE

MEER WERKPLEZIER VOOR IEDEREEN

Waarom DISC

Tijdens ons werk zien we vaak misvattingen tussen mensen. Ze werken samen vanuit verschillende verwachtingen, praten langs elkaar heen of zijn het oneens over stappen die gezet moeten worden. DISC is een methode waarmee we gedrag van individuen inzichtelijk maken.

Met DISC neem je afstand van 'het oordelen' over elkaar en dat creeert een verbinding onder elkaar. DISC helpt je in het ontwikkelen van jouw persoonlijke communicatiestijl en versterkt de relatie die je hebt met collega's.


DISC-klein.png

Wat is DISC - De Wisselzone.png

Wat is DISC

DISC is een persoonlijkheidsanalyse en meet de diverse psychologische motivatoren van je eigen gedrag. Het principe is gebaseerd op vier menselijk gedragstypen: D (dominant), I (invloedrijk), S (stabiel en C (consciëntieus).

DISC geeft je veel inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen. Waarom zijn er mensen die graag volgen, daar waar andere graag de leiding nemen? Waarom zijn sommigen direct enthousiast als er een verandering aangekondigd wordt en gaan anderen weerstand bieden? Vanuit een DISC Persoonlijkheidsanalyse heb je een beter beeld over jezelf en leer je in te spelen op de behoefte van anderen.

Wat zijn Drijfveren?

Drijfveren zijn de basis van de persoonlijkheid van mensen. Ze zeggen iets over je motivatie, houding voorkeur en waarden. Drijfveren zijn de onderliggende ‘waarom’ van het DISC gedragsprofiel en hebben een grote invloed op het gedrag en ontwikkelingsmogelijkheden.

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in jouw persoonlijke profiel en in welke mate deze drijfveren tot uiting komen. Het maakt duidelijk wat je motiveert, waar je wel of geen energie van krijgt en waar je op afhaakt. Elke drijfveer heeft kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten.

Drijfveren - De Wisselzone.png


DISC zetten je succesvol in bij:

  • OR overleggen
  • Gesprekken met bestuurders
  • Communicatie met achterban
  • En op vele andere momenten...

Waar kunnen we jou mee helpen?

Bel me terug