Tips! Vergaderen als Ondernemingsraad (OR)

Tips! Vergaderen als Ondernemingsraad (OR)

Als OR is vergaderen een belangrijk onderdeel van het werk. Het kan echter een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt en er tegelijkertijd op de inhoud en het tempo gelet wordt. Om effectief te vergaderen als OR, zijn er een aantal belangrijke vaardigheden en aspecten waar je rekening mee moet houden.

Ten eerste is het belangrijk om goede afspraken te maken over de vergadering. Dit betekent dat je als OR duidelijk moet zijn over het doel van de vergadering, de agenda en de verwachte tijdsduur. Door deze afspraken vooraf te maken, ontstaat er meer focus en richting tijdens de vergadering en wordt de kans op uitloop en vermoeidheid verminderd.

Ten tweede is het belangrijk om als OR-leden actief deel te nemen aan de vergadering. Dit betekent dat je als lid niet alleen luistert naar wat anderen te zeggen hebben, maar ook zelf bijdraagt aan de discussie en de besluitvorming. Door actief deel te nemen, ontstaat er meer betrokkenheid en draagvlak binnen de OR en wordt de kans op onenigheid en misverstanden verminderd.

Ten derde is het belangrijk om als voorzitter de vergadering in goede banen te leiden. Dit betekent dat de voorzitter zorgt voor een duidelijke structuur en tempo tijdens de vergadering, dat alle OR-leden de kans krijgen om hun mening te geven en dat er voldoende ruimte is voor discussie en besluitvorming. Door als voorzitter deze rol goed te vervullen, ontstaat er meer overzicht en efficiëntie tijdens de vergadering en wordt de kans op verwarring en irritatie verminderd.

Tot slot is het belangrijk om de vaardigheden voor vergaderen als OR te trainen. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een training of cursus op dit gebied. Door de vaardigheden te trainen, kunnen OR-leden en voorzitters hun rol beter vervullen en ontstaat er meer efficiëntie en succes tijdens de vergadering.

Kortom, vergaderen als OR vraagt om aandacht en inzet van alle OR-leden en de voorzitter. Door goede afspraken te maken, actief deel te nemen, de vergadering in goede banen te leiden en de vaardigheden te trainen, ontstaat er meer efficiëntie en succes tijdens de vergadering en wordt het werk van de OR effectiever.

Hier zijn enkele tips om effectief te vergaderen in de OR:

  1. Bereid je voor: lees de stukken en agenda goed door voordat je naar de vergadering gaat. Als je vragen of opmerkingen hebt, noteer deze dan zodat je ze tijdens de vergadering kunt stellen.
  2. Houd je aan de agenda: tijdens de vergadering is het belangrijk om de agenda te volgen. Dit voorkomt dat er te veel wordt afgeweken van het onderwerp en dat de vergadering uitloopt.

  3. Luister naar elkaar: luister goed naar wat de andere leden te zeggen hebben en respecteer hun mening. Probeer niet alleen je eigen mening te verkondigen, maar sta open voor de ideeën van anderen.

  4. Spreek duidelijk: als je het woord neemt, spreek dan duidelijk en niet te snel. Houd het kort en bondig, zodat iedereen kan volgen waar je het over hebt.

  5. Maak afspraken en actiepunten: aan het einde van de vergadering is het belangrijk om afspraken te maken en actiepunten te benoemen. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat er van hem of haar wordt verwacht en wie welke taken op zich neemt.

  6. Evalueren: na afloop van de vergadering is het goed om kort te evalueren hoe de vergadering is verlopen en wat er eventueel beter kan.

Wil je aan de slag met effectief vergaderen? Bekijk onze OR cursus: Vergaderen in de OR