Vergaderen in de OR.png

OR Cursus: Vergaderen in de OR

Vergaderen in de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van het werk van de OR-leden. In de vergaderingen worden beslissingen genomen, plannen besproken en ideeën uitgewisseld. Het is dus van groot belang dat deze vergaderingen goed verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt.

Tijdens deze cursus 'Vergaderen in de OR' leer je communiceren, overleggen en andere vaardigheden zodat je energie haalt uit jullie ondernemingsraad bijeenkomsten.

Programma

1 dag op maat ingericht

  • Voobereiding op de OR vergadering
  • Agenda tijdens de vergadering
  • Actief luisteren
  • Communicatie
  • Afspraken en actiepunten
  • Terugblik en evaluatie

Wat ga je bereiken?

  • Vergaderen op een inspirerende manier
  • Communiceren die past bij de OR-leden
  • Ruimte geven aan elkaar
  • Energie halen uit OR bijeenkomsten

Vergaderen als ondernemingsraad

Als OR is vergaderen een belangrijk onderdeel van het werk. Het kan echter een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt en er tegelijkertijd op de inhoud en het tempo gelet wordt. Om effectief te vergaderen als OR, zijn er een aantal belangrijke vaardigheden en aspecten waar je rekening mee moet houden.

Het is belangrijk om de vaardigheden voor vergaderen als ondernemingsraad te trainen. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van deze cursus. Door de vaardigheden te trainen, kunnen OR-leden en voorzitters hun rol beter vervullen en ontstaat er meer efficiëntie en succes tijdens de vergadering.

Waarom doen?

Vergaderen als OR vraagt om aandacht en inzet van alle OR-leden en de voorzitter. Door goede afspraken te maken, actief deel te nemen, de vergadering in goede banen te leiden en de vaardigheden te trainen, ontstaat er meer efficiëntie en succes tijdens de vergadering en wordt het werk van de OR effectiever.

Vergaderen in de OR 2.jpg

Contact