LEIDINGGEVEN AAN DE OR

- Het leiden van het dagelijks bestuur -

Leidinggeven aan de OR.jpg

OR Training: Leidinggeven aan de OR, het dagelijks bestuur

Als dagelijks bestuur, ook wel DB, van een ondernemingsraad is het belangrijk om te zorgen voor een goede samenwerking en communicatie binnen de OR. Het Dagelijks Bestuur bestaat doorgaans uit de voorzitter en secretaris. De bestuurder richt zich vaak als eerste tot het DB. Veel OR’en maken gebruik van een ambtelijk secretaris. Hiermee wordt kennis en ervaring toegevoegd en werk uit handen genomen.

Deze training kan ook als coaching afgenomen worden.

Je leert sturen vanuit gelijkheid.

Waardevol voor iedereen.

WAT LEVERT HET JE OP

  • Je krijgt handvatten hoe om te gaan in verschillende situaties.
  • Je leert een vergaderschema en agenda bepaling opstellen
  • Je krijgt inzicht in persoonlijke kwaliteiten
  • Je krijgt beeld bij het politieke spectrum om de OR heen
  • Je leert sturen zonder hiërarchische macht

Hoe ziet deze training eruit?

Om sturing te geven aan het Dagelijks Bestuur en de OR als geheel, is het belangrijk om heldere afspraken te maken over de verantwoordelijkheden en taken van elk individu binnen de OR. Vanuit een duidelijke rol- en taakverdeling ontstaat er meer helderheid en overzicht binnen de OR en wordt de kans op misverstanden en conflicten verkleind. Hoewel het DB sturing geeft is er geen hiërarchie naar de andere leden. Het is dus sturen vanuit gelijkheid. Tijdens deze training leer je hoe je dit realiseert.

Samengevat:

Het is belangrijk om als Dagelijks Bestuur van de OR aandacht te besteden aan de ontwikkeling van jezelf en andere OR-leden. Door te investeren in deze training (of de coachingsvariant) ontwikkel je jouw eigen vaardigheden en kennis. Van daaruit kun je de vaardigheden en kennis van de OR-leden verbeteren en hen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Door te investeren in deze ontwikkeling ontstaat er meer betrokkenheid en motivatie in de ondernemingsraad.

Contact