ARTIKEL 24 - OVERLEG

- In gesprek met je bestuurder en raad van commissarissen/toezicht -

Artikel 24 Overleg.jpg

OR Training: Artikel 24 - Overleg

Deze training is speciaal ontwikkeld voor ondernemingsraadleden die meer willen weten over het artikel 24 overleg en hoe zij hier goed invulling aan kunnen geven.

Als OR ga je periodiek in gesprek met je bestuurder en raad van commissarissen/toezicht, een goede voorbereiding en weten wat er van je verwacht wordt kan dan prettig zijn.

Optimale medezeggenschap door een goed gesprek

WAT LEVERT HET JE OP

  • Je leert de ins & outs over Artikel 24
  • Je weet hoe een goede voorbereiding eruit ziet
  • Je behartigt optimaal de belangen van medewerkers
  • Je hebt invloed op besluitvorming
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling

Hoe ziet deze training eruit?

Tijdens de training krijgen de OR-leden antwoord op de vraag wat een artikel 24 overleg precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is voor de OR. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe je als OR het overleg het beste kunt aanvliegen en welke strategieën en technieken je kunt gebruiken om je doelen te bereiken.

Samengevat:

Met de training 'Artikel 24 - Overleg' investeert u in de ontwikkeling van uw OR en haar leden. De training biedt de nodige kennis, vaardigheden en tools om op een effectieve manier het artikel 24 overleg aan te vliegen, het gesprek met bestuurders en raad van commissarissen/toezicht aan te gaan en invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie.

Begeleiding tijdens het gesprek?

Wij bieden de mogelijkheid van professionele begeleiding tijdens het overleg. Hierbij wordt de OR ondersteund in het voeren van effectieve gesprekken met de bestuurder en de raad van commissarissen/toezicht. Zo zorgt u ervoor dat uw OR optimaal kan bijdragen aan de besluitvorming binnen uw organisatie.

Contact