DE IMPACT VAN EEN STRATEGISCH MEERJARENPLAN

- Voor de ondernemingsraad -

Strategisch meerjarenplan.jpg

Training: OR en de impact van een strategisch meerjarenplan

Een strategisch meerjarenplan is een cruciaal instrument voor organisaties om hun lange termijn doelen te definiëren, een route te kiezen en prioriteiten te stellen. Zo’n plan heeft impact op de organisatie en de mensen die er werken.

Sommige OR-leden hebben in eerste instantie wat moeite om te schakelen tussen operationeel en strategisch niveau. Daar zit wat ons betreft juist de kracht in het volgen van deze training. Deelnemers leren een strategisch plan lezen en beoordelen. De besluiten in de toekomst worden hier beter door.

Als lid van de ondernemingsraad heb je de taak mee te denken over de inhoud van dit plan én het strategisch meerjarenplan te beoordelen zodra deze klaar is. Deze training is specifiek ontworpen om de OR-leden vertrouwd te maken met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een strategisch meerjarenplan te beoordelen en ervoor te zorgen dat de belangen van de werknemers en organisatie worden beschermd.

De OR vervult een essentiële rol in het waarborgen van de belangen van de organisatie en de werknemers. Meedenken over de ‘hoe-vraag’ zoals hoe gaan we onze doelen bereiken? Is zeer waardevol. Tijdens de training worden veel inzichten opgedaan. Aan het einde van de heb je een overzicht met acties die genomen moeten worden, thema’s waarop verdieping nodig is en/of vragen richting de bestuurder.

Contact