HR ACTUELE WET- & REGELGEVING

HR Wet- en regelgeving.jpg

OR Training: HR actuele wet- & regelgeving

Meepraten aan tafel bij de bestuurder krijgt waarde wanneer je weet wat er speelt en gaat spelen. Met deze training ben je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen EN weet je in welke mate ze jouw bedrijf gaan raken. Kennis op peil hebben is goud waard in een gesprek!

Je leert op een nieuwe manier kijken naar pensioen, arbeidsvoorwaarden en nieuwe wetgeving bijvoobeeld op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.De dag met als thema 'grensoverschrijdend gedrag' was verhelderend. Als OR zitten we nu veel meer op één lijn.

Wat levert het je op:

  • Met vertrouwen in gesprek met de bestuurder
  • Je bent op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen
  • Je weet wat jouw bedrijf gaat raken

Hoe ziet een trainingsdag eruit?

We starten de dag met een overzicht van ontwikkelingen. Wat is recent besloten in Den Haag en wat komt eraan? Vervolgens maken we een afweging welke onderwerpen het meest belangrijk en invloedrijk zijn voor jouw specifieke situatie. Daarna duiken we de diepte in. Welke effecten zijn te verwachten en welke advies/instemmingsaanvragen komen op je af? Eind van de dag verlaat je de training met meer inzicht en een actieplan hoe verder te gaan.

OR Training op maat.png

Voor wie is deze training?

  • Ondernemingsraden
  • Commissies HR/ARBO/Pensioen
  • OR-leden met interesse in wetsontwikkeling

Contact