DE ROL VAN DE OR BIJ EEN REORGANISATIE

OR bij reorganisaties.png

OR Training: De rol van de OR bij een reorganisatie

Deze dag biedt de OR veel inzicht en praktische handvatten om effectief om te gaan met reorganisaties, herstructureringen, of verkoop van het bedrijf. Het behandelt belangrijke vragen zoals de rol van de OR, wanneer de bestuurder de OR moet raadplegen, en hoe om te gaan met internationale aandeelhouders. Het doel is om goed voorbereid te zijn voor gesprekken met de bestuurder en een duidelijk beeld te hebben van wat de OR te wachten staat.

Deelnemers aan de training waarderen de handvatten die ze krijgen om met deze complexe vraagstukken om te gaan. Ze benadrukken het belang van het verkennen van verschillende scenario's en het feit dat de OR klaar is om wat er ook komt, aan te pakken. Aan het einde van de dag ben je klaar voor het gesprek met de bestuurder en heb je in beeld wat jouw OR te wachten staat.
"Heel fijn om tijdens de training verschillende scenario's te onderzoeken"

WAT LEVERT HET JE OP

  • Je krijgt inzicht en handvatten hoe om te gaan bij een (aanstaande) reorganisatie
  • Als OR ben je klaar voor de toekomst
  • Als OR een gezamenlijk beeld op wat er gaat komen in het bedrijf
  • Je weet waar formeel en informeel medezeggenschap elkaar raken

OR bij reorganisaties 2.jpg

Voor wie is deze OR Training?

Deze training is ontworpen om deelnemers te leren omgaan met ingrijpende veranderingen voor de organisatie zoals een reorganisatie, overname of herstructurering. OR-leden leren inzicht te krijgen in de verschillende scenario's, hun rol te pakken en goed beslagen ten ijs te komen in gesprek met bestuurder en achterban. Door het volgen van deze training ontvang je concrete handvatten die helpen in het omgaan met complexe vraagstukken.

PROGRAMMA

1x Trainingsdag:

De vraagstukken die we behandelen kunnen flink varieren, daarom vinden wij het logisch dat de dagindeling hierop wordt aangepast. We onderzoeken wat er feit en fabel is in de organisatie en welke scenario's mogelijk zijn. In de scenario's heeft de OR uiteraard een rol. Welke? Dat bepalen we samen.

PRAKTISCH:

  • Deelnemers hebben geen vooropleiding nodig
  • Deze training duurt 1 dag
  • De training kan uitgebreidt worden met andere trainingen en/of teamcoaching

Contact