DE ROL VAN DE OR BIJ

CAO ONDERHANDELINGEN

OR de rol bij CAO onderhandelingen.png

OR Training: De rol van de OR bij CAO onderhandelingen

De OR speelt steeds vaker een rol in onderhandelingen over primaire arbeidsvoorwaarden, hoewel dit doorgaans het domein is van werkgevers en vakbonden. Deze training biedt de OR inzicht in wat wel en niet mogelijk is in hun rol. Het geeft ook inzicht in succesvolle strategieën en samenwerkingsvormen met de bestuurder.

De deelnemers aan de training merken op dat het hun professionaliteit heeft vergroot en hen sterker aan de onderhandelingstafel heeft geplaatst. Ze kunnen nu effectiever communiceren met collega's over lopende zaken en voelen zich beter voorbereid op hun rol.
Medezeggenschap voor een goede CAO

Wat levert het je op:

  • Inzicht in succesvolle strategieën
  • Inzicht in samenwerkingsvormen met de bestuurder
  • Weten wat je kunt en mag als OR

Hoe ziet deze training eruit?

Het programma van de training wordt op maat gemaakt in samenwerking met de OR. Belangrijke thema's zijn de relaties tussen de OR, vakbonden en bestuurder, en het verschil tussen Arbeidsvoorwaardenpakket (AVP) en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Deze interactieve dag heeft een pragmatisch karakter waarbij deelnemers aan de slag gaan met casussen uit de praktijk.

cao.jpg

Ervaring van een deelnemer

We hebben als OR echt een stap gemaakt in professionaliteit door deze training. De training zorgde dat we sterker aan tafel zaten bij de bestuurder en de collega's goed uit konden leggen wat er gaande was. We zijn door de training 'van kijken vanaf de zijlijn' in het speelveld gestapt, dat was voor ons van grote waarde. En we weten wat de regels zijn en helpen ons bedrijf echt verder.

Contact