BASIS PVT

- Geef personeelsvertegenwoordiging een impuls -

PVT.jpg

Basiscursus PVT

Tijdens deze cursus krijgen PVT-leden inzicht in de rol en positie die jullie hebben in de organisatie. Je leert de taken en bevoegdheden van de PVT kennen.

Deze cursus wordt op maat ingericht, daardoor ontwikkel je vaardigheden en doe je kennis op die je direct in de praktijk kunt brengen.


"Opkomen voor de
belangen van collega's"

WAT LEVERT HET JE OP

  • Je kent de positie, taken en bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging
  • Je leert de werkwijze van een PVT kennen
  • Je bent op de hoogte van de rechten, bevoegdheden en rol van de PVT bij arbovoorwaarden
  • Je legt een basis van jullie PVT jaarplan

Hoe ziet de cursus eruit?

Deze cursus heeft de duur van 1 dag. Aan bod komen verschillende werkvormen die volledig toegespitst zijn op de praktijk. Deelnemers krijgen kennis aangereikt en gaan zelf aan de slag met vraagstukken en/of uitdagingen. Branche- en/of organisatiespecifieke thema's kunnen aan het programma worden toegevoegd.

Personeelsvertegenwoordiging

Als PVT-lid is het belangrijk te weten wat de taak van de personeelsvertegenwoordiging is en welke mogelijkheden de PVT heeft om tot gewenste resultaten te komen. Tijdens de cursus zoomen we in op thema's als taken en bevoegdheden, organiseren en plannen van werk, arbovoorwaarden en het maken van een persoonlijk PVT jaarplan.

Contact