Tips en Valkuilen voor de OR in overleg met de bestuurder

Tips en Valkuilen voor de OR in overleg met de bestuurder

Het overleg tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder vormt de basis van een gezonde en succesvolle werkomgeving. Niet voor niets heeft het overleg een belangrijke plek in de wet. Het is een cruciale kans voor de OR om de stem van de werknemers te laten horen en bij te dragen aan het besluitvormingsproces van het bedrijf. Om deze interacties effectief te maken, moeten OR-leden zich bewust zijn van enkele essentiƫle "do's" en "don'ts". In deze blog verkennen we deze aspecten die van invloed zijn op een succesvol overleg tussen de OR en de bestuurder.

Do's:

  1. Bereid je goed voor:

Voordat je het overleg ingaat, zorg ervoor dat je een duidelijk inzicht hebt in de onderwerpen die besproken zullen worden. Heb ook scherp wat de verwachting is tijdens de vergadering. Komt er slechts een mededeling of wordt er inhoudelijk over en weer gesproken. Verzamel relevante gegevens en feiten om je standpunten te onderbouwen en vragen te stellen.

 

  1. Communiceer duidelijk en respectvol:

Open en eerlijke communicatie is essentieel. Dat klinkt natuurlijk makkelijk, maar verkijk je hier niet op. We zien vaak dat een OR de bestuurder verwijt ‘vaag te zijn’ of niet alles te zeggen. Vaak ligt een deel van de oplossing bij de OR zelf. Door het voorbeeld te geven wat je fijn vindt nodig je de bestuurder uit dat ook zo te doen. Wees respectvol in je taalgebruik en presenteer je argumenten helder en beknopt. Vermijd onduidelijkheid en richt je op feitelijke informatie.

 

  1. Luister actief:

Laat niet alleen je eigen standpunten horen, maar luister ook aandachtig naar wat de bestuurder te zeggen heeft. Juist de argumenten van de bestuurder zijn interessant, die van de OR ken je natuurlijk al. Begrip tonen voor hun perspectieven kan de basis leggen voor een productieve discussie.

 

  1. Stel constructieve vragen:

Stel gerichte vragen die helpen om dieper in te gaan op de onderwerpen. Wat maakt iets belangrijk of verstandig om te doen voor het bedrijf? Dit kan niet alleen verhelderend zijn voor jou, maar ook voor de bestuurder, en het kan nieuwe inzichten opleveren.

 

  1. Focus op oplossingen:

In plaats van alleen de problemen aan te kaarten, denk na over mogelijke oplossingen. Wanneer je weet wat belangrijk is en waar de organisatie naartoe gaat stelt het je in staat om mee te denken. Vaak zijn er meerdere wegen naar Rome. Dit toont je betrokkenheid en je bereidheid om bij te dragen aan het vinden van werkbare antwoorden.

 

Don'ts:

  1. Geen persoonlijke aanvallen:

Houd de discussie professioneel en vermijd persoonlijke aanvallen. Concentreer je op de kwesties en vermijd het betrekken van individuele personen. Dus niet ‘jij bent niet goed’, zowel expliciet als impliciet.

 

  1. Te star vasthouden aan standpunten:

Flexibiliteit is belangrijk. Wees bereid om je standpunten aan te passen op basis van nieuwe informatie of inzichten die tijdens het overleg naar voren komen. Je zit niet voor jezelf in de OR, maar namens alle collega’s en voor de organisatie. Informatie kan een koers wijziging voor standpunten betekenen. Het geeft vertrouwen aan een bestuurder wanneer de OR in staat is te wijzigen van standpunt.

 

  1. Niet voorbereid zijn:

Het gebrek aan voorbereiding kan leiden tot inefficiënte discussies en het verlies van geloofwaardigheid. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd en op de hoogte bent van de onderwerpen die worden besproken.

 

  1. Verwaarlozen van follow-up:

Als er afspraken of actiepunten voortkomen uit het overleg, zorg er dan voor dat je deze opvolgt en op tijd op de hoogte blijft van de voortgang. Als OR sla je echt een flater wanneer je verzuimt je aan afspraken te houden. Dit heeft direct effect op de werkrelatie.

 

  1. Niet accepteren dat het niet loopt:

Soms lukt het gewoon niet. Dat kan door 1 of beide partijen komen. Het accepteren, bespreekbaar maken en het willen verbeteren is het beste wat je kunt doen. Goede begeleiding van de voorbereiding, het gesprek zelf en de nabespreking helpt om snel inzicht te krijgen. Hierdoor krijgen beide partijen tools in handen voor een beter overleg.

 

Conclusie

Effectieve communicatie en samenwerking tussen de ondernemingsraad en de bestuurder zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van een positieve en productieve werkomgeving. Door de juiste benaderingen te volgen, zoals respectvolle communicatie, actief luisteren en het aanbieden van constructieve oplossingen, kunnen OR-leden bijdragen aan betere besluitvorming en werknemersvertegenwoordiging. Het vermijden van valkuilen, zoals persoonlijke aanvallen en het ontbreken van voorbereiding, is net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het overleg vruchtbaar en respectvol blijft. Durf te erkennen wanneer het niet loopt. Doormodderen kent alleen verliezers.